EME Partners

Pioneers in Alpha Cloning Strategies

För vem?

European Best Ideas är en aktiefond som investerar i de främsta aktieinnehaven från de bästa förvaltarna.  Den är endast investerad i Europeiska aktier och är därför mest lämplig som en långsiktig placering. Fonden kan med fördel kombineras med andra aktie- och räntefonder för att öka riskspridningen i PPM. Mer info om fonden: PPM faktablad


HuR?

  1. Logga in via ditt Bank-ID på ppm.nu eller via PPM's app.
  2. Klicka byt fonder och lägg till fondnummer 551440.
  3. Välj önskad fördelning.
  4. Godkänn

 


Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp.