EME Partners

Pioneers in Alpha Cloning Strategies

En kraftig uppgång kommer ofta ensam

De enskilt största uppgångarna kommer ofta i en bear marknad. De kraftiga uppgångarna för europeiska aktier i juli och oktober bör kanske varit en varningssignal. Men det är få av oss vars oro är normalfördelad, det vill säga att man tycker att en uppgång på 10% under en månad upplevs med samma obehag som en nedgång på 10%. Är vi nu igenom denna fas av hög volatilitet? Vi som long-only förvaltare kommer självklart att tendera till att vilja svara ja på den frågan, men sanningen är att vi inte vet.

Det vi tror oss veta är nedgången triggat varningslampor i förvaltares VAR-modeller och fått många att tränga ihop sig i låg volatilitetshörnet. Av de 46 5-stjärniga Europafonder som finns i Morningstar så är det den helt kvantitativa ETFen iShares MSCI Europe Minimum Volatility som klarat sig bäst i år (i skrivande stund). En fond som kvantitativt väljer ut en portfölj med lägst förväntat volatilitet med vissa restriktioner för sektorfördelning för att inte avvika för mycket från index. Den parameter som attraherat kapital är således historisk volatilitet, inte tillväxtutsikter, egenskaper hos bolagsledningen, värdering av verksamheten eller liknande kvalitetsmått.

Vi har hittills i januari hamnat något efter index, men sett till hur vår strategi presterat historiskt är det inom 2 standardavvikelser, således ingen extrem avvikelse. 


Vårt mål är att identifiera förvaltare med stock selection skill som vi sedan tar rygg på. Det är därför inte orimligt att när andra risk faktorer tar överhanden, så som volatilitet, så kan en portfölj som endast bygger på stock selection underprestera. Vi viktar inte våra innehav - varken efter risk eller size – för att bibehålla en ren exponering. I en period där size eller risk blir den dominerande faktorn kan det svepa med bolag oavsett kvalitet och vår portfölj kan underprestera. Vi tror dock att det är investeringar i bolag med en underliggande god kvalitet som långsiktigt ger överavkastning, och vi tar rygg på de förvaltare som visat upp en hög förmåga att identifiera dessa bolag.